Wesołego Aleluja!
Aby Zmartwychwstały Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe.
Niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w rodzinnym gronie, wraz z psimi i kocimi towarzyszami,

życzy

Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe”.
Wielkanoc 2023
Schronisko dla zwierząt: Dalabuszki 38a, 63-800 Dalabuszki

609 184 745, 785 391 832
schronisko@stowarzyszenienoe.pl